Wednesday, November 7, 2007

LHQ lên án vòng xoáy bạo lực mới tại Ápganixtan

Hà Nội (TTXVN) - Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/11 đã cực lực lên án vòng xoáy bạo lực mới ở Ápganixtan, cô đào, yêu cầu cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực nhằm giúp chính nước này giải quyết mối đe doạ về an ninh.

Kết thúc cuộc tranh luận thường niên về Ápganixtan, Đại Hội đồng LHQ gồm 192 nước thành viên đã thông qua nghị quyết trong đó ghi nhận về những tiến bộ chính trị và sự cải thiện trong việc xây dựng ngành an ninh của Ápganixtan.

Tuy nhiên, cô đào, nghị quyết cũng cực lực lên án tình trạng bạo lực gần đây trên khắp quốc gia này, trong đó xu hướng tấn công liều chết ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực miền Nam và Đông Ápganixtan.

Nghị quyết còn lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ápganixtan, công dân nước ngoài và những người 'ủng hộ tiến trình hòa bình, ổn định và phát triển tại nước này.

Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ thúc giục chính quyền trung ương và địa phương Ápganixtan triển khai mọi biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên LHQ làm công tác nhân đạo và thực thi nhiệm vụ của mình./

No comments: