Tuesday, November 27, 2007

Pakixtan: Ông Sharif bất hợp tác với Tổng thống

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 26/11, cựu Thủ tướng Pakixtan Nawaz Sharif thề sẽ không bao giờ làm việc với đương kim Tổng thống Pakixtan, Tướng Pervez Musharraf. thủ đô ấn độ

Phát biểu với các phóng viên tại nhà riêng ở Lahore, ông Sharif nói rằng đảng của ông sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ liên minh nào dưới quyền Tổng thống Musharraf trong tương lai và cho rằng bất kỳ chính phủ nào hoạt động dưới sự lãnh đạo của ông Musharraf đều là bất hợp pháp và không dân chủ.

Ông Sharif nói rằng cuộc tổng tuyển cử ngày 8/1/2008 sẽ chỉ có thể chấp nhận được một khi ông Musharraf dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và rút lại sắc lệnh đình chỉ hiến pháp.
thủ đô ấn độ


Cùng ngày, ông Nawaz Sharif đã nộp hồ sơ đăng ký ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/1/2008. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý Malik Muhammad Qayyum trước đó tuyên bố ông Sharif, người đã bị Tổng thống Pervez Musharraf lật đổ năm 1999, có thể sẽ bị cấm ra tranh cử do những bản án trước đó đối với ông này.

Thủ lĩnh phe đối lập tại Pakixtan Benazir Bhutto ngày 26/11 nói rằng bà sẵn sàng thành lập một liên minh với cựu Thủ tướng Nawaz Sharif./.

No comments: